Ang free wi-fi ay hindi tungkulin ng isang kompanya nguinit maari itong ibigay nila bilang incentive para makaakit silang mga marino na mag trabaho sa kanilang kompanya.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry