Ang pag babawal sa AGE LIMIT ay hindi po maaring isabatas. Karapatan ng anumang kompanya ang pumili ng kanilang mga marino. Karapatan din ng isang marino na mamimili ng kanyang kompanya.

Inaayawan ng ibang kompanya ang mga matatanda dahil mas madali silang magkakasakit at mas mahal ang premium ng kanilang insurance. Ang ibang mga matatanda ay naghahanap na lang ng damay. Kadalasan, hindi tinatapos ang kontrata at dinidemanda ang kompanya. Nagsasampa ng total disability.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry