Sabi ni JB: “Naaalala ko ang sarili kong sitwasyon tuwing binabasa ko ang column nyo. Mayroon akong sariling panaderya ngayon. Kaso ang problema, inuubos ng napakataas na renta ang kita namin. Ikukuwento ko kung paano namin sinimulan ang negosyo para masabi ninyo kung kakikitaan ba kami ng pinansiyal na kaalaman.

Mga ilang taon nang nakaraan, bumili kami ng van at nagbayad kami ng downpayment na Php 185k. Pina-lease namin iyon sa isang car rental sa loob ng apat na taong kontrata. Ginamit namin ang kita mula sa car rental para bayaran ang amortization at may kaunti pang natitira. Matapos naming bayaran ang GUSTO NANG SUMUKO car amortization, nirenta pa ang van ng Php 25k kada buwan sa loob ng walong buwan. Nasa Php 150k lang ang naipon namin kasi gumastos kami para mapanatili ang magandang kondisyon ng van.

Nabawi na namin ang downpayment sa van at kami na ang may-ari ng van. Maituturing na bilang kita ang Php 150k na naipon mula sa pagpaparenta ng van. Ginamit ko ang pera para magbukas ng panaderya. Tinulungan ako ng kaibigan ko na itayo iyon. Pinayuhan niya rin ako tungkol sa mga dapat gawin at mga dapat iwasan. Mahilig ako mag-bake at matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng panaderya. Nakahanap kami ng lokasyon na malapit sa isang subdivision, paaralan at dorm. Accountant ako at binitiwan ko ang ilan kong kliyente para tutukan ang bakery. Abala rin kasi sa trabaho ang mister ko. Inisip ko na mahina talaga ang benta sa unang mga buwan dahil hindi pa kami kilala sa lugar. Sabi ko sa sarili ko na ako muna ang mag-aabono sa lugi ng negosyo sa loob ng anim na buwan. Naubos ang aming kapital na Php 150k. Kinailangan kong mangutang ng Php 100k mula sa kaibigan ko, sa gobyerno at sa credit card. Tatlong utang na iyon, bukod pa sa personal ko na credit card.

Alam ko na ngayon ang kalakaran ng bakery namin. Napakahina ng benta tuwing bakasyon at kung walang mga mag-aaral. Kaya naman bagsak talaga kami noong nakaraang dalawang buwan. Lagi na lang akong nag-aabono para lang tustusan ang gastos sa utility at suweldo ng mga empleyado. Gusto na naming itigil ang negosyo kapag tapos na ang kontrata ng renta. Pero may utang pa kaming isang buwang renta dahil isang buwan lang mula sa dalawang buwan na deposito ang magagamit namin. Mayroon din kaming mga bayarin na hindi pa namin nababayaran dahil sa hina ng benta.

Sa kasalukuyan, nag-aalala ako nang husto dahil sa dalawang buwang renta na hindi pa nababayaran, pati ang utang ko na 100k mula sa kaibigan ko at sa credit card na halos Php 100k din. Bukod pa riyan, may utang din ako sa personal credit card ko na nagkakahalaga ng Php 80k. Nangutang ako sa credit card dahil sa pinagbitiw ko ng trabaho si mister at wala na siyang kita kaya halos lahat ng gastos namin ay kinukuha mula sa credit card. Ako na lang ang kumikita sa aming dalawa dahil wala naman kaming maasahan sa bakery. Kahit pambili ng gasolina, hindi maiasa sa negosyo namin. Bukod pa riyan, nasa college na ang anak ko kaya magastos talaga. Ayokong isakripisyo ang tuition fee ng anak ko kasi ayokong isumpa niya ako dahil sa maling desisyon ko sa negosyo.

Ngayon ang van ay nasa amin at hindi napakikinabangan. Hindi na raw bago kaya hindi na tinatanggap sa car rental. Hindi rin naman ganoon kalaki ang kita ko. Halos sakto lang sa mga bayarin gaya ng kuryente, tubig, bahay, at credit card. Hindi talaga ako gumagamit ng credit card maliban na lamang kung emergency. Kaya lang, anim na buwan na itong emergency at hindi ako nakakabayad nang malaki dahil wala halos pumapasok na pera sa amin.

Puwede nyo po ba kaming tulungan sa aming problema? Malaking tulong na kahit makapagbigay lang kayo ng solusyon. Pinanghihinaan na po ako ng loob kasi hindi na kami nakakabayad sa utang at sunudsunod na ang mga naniningil.

Ayaw naman naming ibenta ang van para bayaran ang utang kasi parang napunta lang sa wala ang pinaghirapan namin nang apat na taon. Napakasaklap naman na mapunta lang iyon sa utang dahil sa maling desisyon sa pagnenegosyo. Gusto ko pa ipagpatuloy ang bakery kaya lang sa ibang lugar na. Hindi ko mababayaran ang utang ko kapag hindi ko ipinagpatuloy ang negosyo, tama ba ako?”

Sabi ko kay JB: Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tandaan na maraming dumaan sa ganyang karanasan pero nakabangon sa pamamagitan ng maagap na desisyon, determinasyon at disiplina. Kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon ang iyong Statement of Assets at Liabilities (Listahan ng mga Pag-aari at Utang) at pagaralan din kung ano ang iyong magiging pinansiyal na sitwasyon sa hinaharap. Mahalaga ito dahil makatutulong ito para magawa mo ang iyong planong pinansiyal. Madali lang ito! Magpunta sa www.franciscocolayyco.com

Financial Tools.

Upang maliwanagan ka, hahatiin ko ang iyong mga problema ayon sa sumusunod:

 1. Walang regular na kita. Hindi ba maaaring makahanap muli ang iyong asawa ng ibang trabaho, sa lalong madaling panahon? Hindi ka ba maaaring bumalik sa dati mong trabaho bilang accountant, kahit part-time lamang, at kumuha ng mas maraming kliyente sa lalong madaling panahon?

Maaaring makatulong din ang iyong mga anak kung puwede na silang magtrabaho kahit parttime. Dapat silang isama sa pinansiyal na diskusyon kung nasa sapat na gulang na sila para makaunawa. Mas mabuti nang malaman nila ngayon habang may pagkakataon silang tumulong kaysa ipagpaliban pa hanggang lalong lumala ang sitwasyon. Hindi dapat itago ang pinansiyal na problema sa mga anak. Magkakaroon sila ng matatag na pagkatao kung bibigyan sila ng mga responsibilidad na kaya nilang panindigan. Hangga’t maaari, kailangan nilang malaman ang kinakaharap na problema na dapat sama-samang lutasin bilang nagkakaisang pamilya. Pero iwasan na mag-alala nang husto ang mga anak.

 1. Maling negosyo na dapat isara. Base sa ikinuwento mo, mainam na isara na ang negosyo sa lalong madaling panahon. Huwag na muna isipin na magbukas sa bagong lokasyon hangga’t hindi pa kayo nakakabangong muli. Maiintindihan ng mga empleyado ninyo ang inyong kalagayan at kung mahusay sila sa kanilang ginagawa, makahahanap sila ng ibang trabaho. Puwede ninyong ipahawak sa lessor ang pag-aari ng inyong negosyo hanggang sa mabayaran ninyo ang inyong renta. Makakapagpalubag iyon ng kanyang loob. Tulad ninyo, nagdurusa rin siya dulot ng hindi ninyo pagbabayad ng renta.
 2. Kung naniniwala ka talaga na kikita rin sa bandang huli ang negosyo ninyo, pagaralan nang husto para malaman kung lokasyon lang talaga ang problema. Baka wala talagang sapat na taong bibili ng produkto ninyo dahil sa presyo o kalidad. Posible rin na hindi talaga kayang maabot ang dami ng tinapay na dapat maibenta bawat araw upang mabawi ang gastos. Baka kasi masyadong mataas ang gastos ng negosyo kaya kulang ang tinutubo ninyo. Kung hindi sapat ang tinutubo ninyo (dapat nasa 50%- 60% ang tubo sa bawat tinapay), may kailangan kayong ayusin sa negosyo.

Eto pa ang mga payo para kay JB:

 1. Utang sa Credit Card – Bayaran ito agad. Kapag ginawa mo ang iyong Statement of Assets and Liabilities (SAL), makikita mo ang iyong kabuuang pag-aari. Makipag-usap sa kumpanya ng credit card at ipakita ang kaya mong bayaran from page 18 GUSTO NANG SUMUKO kapag hindi ka na siningil ng interes at penalty. Ibenta lahat ng pag-aari na puwedeng ibenta, katulad ng van, at bayaran ang iyong utang sa credit card. Tandaan na kailangang pangatawanan ang anumang kasunduan ninyo ng credit card company. Huwag na uli gamitin ang credit card! Gupitin na ito. Huwag na huwag na matuksong gamitin ito kasi alam mong wala kang pambayad. Lalo ka lang mababaon sa utang. Ang utang sa credit card pa naman ang pinakamapanganib dahil ito ang may pinakamataas na interes sa lahat ng uri ng utang.
 2. Utang sa renta – Gaya ng sinabi ko, ipagpaliban ang pagbabayad sa renta hangga’t hindi mo pa nababayaran ang credit card. Huwag magalit sa tagapagpaupa. May sarili siyang mga obligasyon at nagdudulot ka rin ng problema sa kanya. Kausapin siya ng maayos at ipakitang mapagkakatiwalaan ka dahil mayroon ka pa namang mga assets.
 3. Utang sa kaibigan – Alukin ang iyong kaibigan ng makatarungang interes upang hindi sumama ang kanyang loob dahil matagal kang hindi makakapagbayad sa kanya. Siguruhin na makatarungan ang interes at hindi napakataas, dahil kung hindi, magkakaroon ka na naman ng problema kasi hindi mo iyon kayang bayaran.
 4. Pagpapanatili ng van – Ibenta na ito. Sa puntong ito, sakit laman ito sa ulo na magdudulot ng mas malaking problema sa hinaharap.

Para sa karagdagang kaalaman, may bago tayong Exclusive Financial Coaching Session tuwing M iyerkules sa office naming sa #709 Shaw Blvd malapit sa Oranbo, Pasig City. 7pm hanggang 9pm. Php499 lamang ang fee. Tumawag sa 637 3741 o 637 3731 o 0917 863 2131 at kaunti lang ang pwedeng sumali sa bawat session kaya’t bilisan ninyo ang pagpareserb. Mabuti ito para sa pamilya at kamag-anakan ninyo sa Pinas.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
 • Excited
 • Fascinated
 • Amused
 • Bored
 • Sad
 • Angry