Tatlong modernized lolas

Lola 1: sumasakit ang katawan ko.

Posted by: on Dec 18, 2013 read more

Nakakaasar ang made in China

Bumili ng x-ray si Inggo

Posted by: on Dec 18, 2013 read more

Go Ahead

One day the gate between heaven and hell broke down.

Posted by: on Dec 17, 2013 read more

Lahat nakangiti

Sa isang morgue apat na patay ang naka ngiti

Posted by: on Dec 17, 2013 read more

Nagkokopyahan

Posted by: on Dec 16, 2013 read more

You get well

A wiper was confined in a hospital for severe illness.

Posted by: on Dec 16, 2013 read more

Page 4 of 1012345678910