Dito sa Pilipinas marami rin ang mga kapitanes at opisyal na matatanda. Magagawa natin yan sa sarili nating barko ngunit hindi natin maaring pilitin ang dayuhang may-ari ng barko sa anumang kagustuhan natin dahil sila ang may-ari ng barko.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry