Ang una kong ginawa ay nag-file ng Magna Carta of Filipino Seafarers para magkaroon ng sariling batas ang mga marino na magbibigay sa kanilang proteksyon.

– Cong. Em Aglipay

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry